Mediplast Ab - Fenno Medical Ab företagsförvärv

2.7.2015


Mediplast Ab – Fenno Medical Ab företagsförvärv


Mediplast Ab och Fenno Medical Ab har  tecknat avtal om att Mediplast förvärvar 100% av Fenno Medicals aktier. Fenno Medical fortsätter som Mediplast dotterbolag. Efter förvärvet är Fenno Medical det största bolaget inom Mediplasts nordiska verksamhet.


Fenno Medical förstärker sin position som en av de ledande hälsovårdsdistributörerna på  den Finska marknaden.  Den nuvarande företagsledningen och personal fortsätter med sina respektive arbetsuppgifter.


För ytterligare information vänligen kontakta:


Jan Holmberg                             Markku Heiskanen
Verkställande Direktör                 Försäljnings- och Marknadsförings Direktör
+358 400 486715                        +358 400 464916
jan.holmberg@fennomedical.fi    markku.heiskanen@fennomedical.fi