Mediplast Fenno Oy:s nya Country Manager

7.4.2017


Tomi Virtanen, M.Sc (Chem. Eng) har börjat som Mediplast Fenno Oy:s
nya Country Manager . 


Sedan början av april 2017 är han ansvarig för Mediplast Fennos verksamhet
och utveckling i Finland.  Tomi 
 har en lång erfarenhet både från laboratorie-
och LifeScience marknaden,  och har  tidigare  jobbat  inom AddLife koncernen.