Mediplast Fenno

 

 

Mediplast Fenno Ab är en ledande aktör i hälso- och sjukvårdsbranschen i Finland.

Mediplast Fenno importerar, säljer och marknadsför ett omfattande sortiment av högkvalitativa produkter. Företagets produktsortiment består huvudsalkligen av engångsartiklar till primär hälsovård, högkvalitativa produkter för specialiserad  sjukvård, bla för hjärt- och kärlkirurgi, samt medicinteknisk utrustning och apparater.

De flesta av av företagets leverantörer är världsledande företag inom sina respektiva branscher. Mediplast Fenno satsar på ett nära samarbete med både leverantörer och kunder.

Företaget har idag en omsätting på närmare 14 M€ och c. 25 branschkunniga anställda. Verksamheten bedrivs i Fennohuset, i Vanda.

Mediplast Fenno är Mediplast AB:s dotterbolag. Mediplast AB är  en ledande Nordisk leverantör av medicintekniska produkter. Mediplast är ett svenskt företag som arbetar med både egna produkter och distributionsprodukter. Mediplast har försäljningskontor i alla de Nordisk länderna, tre produktionsenheter (Danmark, Finland och Italien) och vårt huvudkontor ligger i Malmö. Omsättningen är ca. 700 MSEK och de  främsta produktområden är; Operation, Thorax/Neuro, Radiologi/Neurologi/Kardiologi, Sårvård, IVA, ÖNH, Stomi och Hemsjukvård. Mediplast är en del av AddLife koncernen, AddLife är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.