Specialiserad sjukvård

I Fenno Medicals produktgrupp för specialistvård finns de enskilda produkter och hela sortiment som passar våra finländska kunder allra bäst.


Våra viktigaste produktområden är kirurgi, urologi, kardiologi, radiologi, anestesi och intensivvård.


Vårt breda sortiment omfattar allt från engångsartiklar till operationssalen och utrustning till hjärt- och kärlkirurgi till medicinteknisk utrustning.


Flera av våra leverantörer är världsledande företag inom sina branscher.