Liitynnät järjestelmiin


Nihon Kohden potilasvalvontamonitorit voidaan liittää ulkoisiin järjestelmiin kahdella tavalla joko laitteen verkkokortin RS-232 –liittimen avulla tai keskusvalvontamonitoriin liitetyn HL7 Gateway –palvelimen kautta.


Potilasmonitorin mittaamia numero- ja käyrätietoja voidaan seurata ns. etäkatseluasemalla. Etäkatseluun voidaan käyttää joko Nihon Kohden –monitoriverkkoon liitettyä työasemaa tai sairaalan verkossa olevaa työasemaa.


Gateway HL7 ja NetKonnect etäkatselu


Tilaukset ja tiedustelut

Asiakaspalvelu
Puh. 09 276 360
asiakaspalvelu@mediplastfenno.fi