Päivystys


Potilaan kytkeminen monitorivalvontaan on hyvin nopeaa. Parametrin mittaus alkaa välittömästi kytkennän jälkeen.


Potilaan siirto röntgeniin tai muille osastoille on helppo tehdä irrotettavan perusmoduulin/siirtomonitorin avulla. Moduulin/siirtomonitorin mukana siirtyvät kaikki potilaasta päivystyksessä sekä siirron aikana mitatut tiedot sekä potilastiedot. Siirron jälkeen moduuli/siirtomonitori kiinnitetään Nihon Kohden potilasmonitoriin ja kaikki tiedot siirtyvät monitoriin ja mahdolliseen keskusvalvontamonitoriin.


Tutustu Nihon Kohden  LifeScope  BSM-6000 monitoriin ja siirtomonitoriin


Potilasvalvontamonitori LifeScope TR BSM-6000 


Siirtomonitori Life Scope PT BSM-1700


 


Tilaukset ja tiedustelut

Asiakaspalvelu
Puh. 09 276 360
asiakaspalvelu@mediplastfenno.fi