Sydänvalvonta


Nihon Kohden monitorit rekisteröivät 12-kytkentäisen EKG:n kymmenellä EKG-elektrodilla.


Analysoitu 12-kytkentäinen EKG voidaan tallentaa keskusvalvontamonitorin muistiin myöhempää tarkastelua varten. Analyysiohjelma on sama, jota käytetään Nihon Kohdenin valmistamissa EKG-piirtureissa. Keskusmonitorilta voidaan tulostaa 12 -kytkentäinen, ns. lepo-EKG-rekisteröinti.


Keskusvalvontamonitorin ja potilasmonitorien näytöllä voidaan seurata ST-tason muutosta monella eri tavalla. Muun muassa reaaliaikaiset QRS-kompleksit tallentuvat vertailtavan QRS-kompleksin päälle, jolloin ST-tason muutos on helposti havaittavissa.


Telemetrialähettimiä on useita eri malleja saatavilla.


Tutustu tuotteisiin allaolevista linkeistä.


Keskusvalvontamonitori CNS-6201


Potilasvalvontamonitori LifeScope G9 (BSM-1900)


Potilasvalvontamonitori LifeScope TR BSM-6000


Telemetria


Tilaukset ja tiedustelut

Asiakaspalvelu
Puh. 09 276 360
asiakaspalvelu@mediplastfenno.fi