Mediplast Fenno ja Ympäristö

 

Uskomme että oikein hoidettu ja toimiva ympäristöhuolto on tärkeä osa vastuullista yritystoimintaa. Siksi Mediplast Fennossa laaditaan  vuosittainen ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on pyrkiä minimoimaan
liiketoiminnan ympäristölle aiheuttamat rasitukset.

Mediplast Fenno huolehtii markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä EU:n direktiivien, jätelain ja valtioneuvoston päätösten ja asetusten mukaisesti.